kik-chy-ne-kik-thumbnail

КІК чи не КІК?

Податки. Резидентство. Іноземні компанії.
Звітність, КІК, Податки, Реєстрація компанії, Україна

 

Багато років власники бізнесу намагалися ухилитися від сплати податків завдяки офшорним зонам – країнам або юрисдикціям з особливими умовами для ведення бізнесу. Та все почало змінюватися у 2013 році, коли ряд провідних країн ініціював боротьбу з подібним «інструментом оптимізації податків». Україна не залишилася в стороні, тому щоб не потрапити в black list of jurisdiction, дала згоду на імплементацію мінімального стандарту правил BEPS, розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку. Одним із кроків реалізації таких правил є розроблення ефективних механізмів контролю за контрольованими іноземними компаніями (КІК).

 

Законодавчий рівень КІК

 

Станом на сьогоднішній день Україна прийняла ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», яким урегулювала правовий інститут КІК. Оподаткування за новими правилами передбачалося з початку 2021 року. Проте таку ідею не підтримало багато експертів, вважаючи її передчасною.

 

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» було відтерміновано застосування правил КІК до 01.01.2022 року. І хоча звітування для власників іноземного бізнесу було перенесено, все ж ретроспективно необхідно ознайомитися із законодавчими нововведеннями, щоб уникнути можливих проблем із контролюючими органами.

 

Правила КІК є релевантними для фізичних та юридичних осіб – резидентів України, що володіють або контролюють так звані іноземні структури. Загалом у них виникає обов’язок щодо подання спеціальної звітності та сплати встановлених податків.

 

ЗУ 466-IX вводить нову термінологію, зокрема визначає КІК як будь-яку юридичну особу, зареєстровану в іноземній юрисдикції, що перебуває під контролем резидента України. Сюди ж відносяться утворення без статусу юридичних осіб (трасти, фонди і тд), які мають дещо особливі умови набуття статусу КІК та визначення контролюючої особи щодо них. Таким чином, законодавець передбачає випадки, коли особа може звільнитися від застосування правил КІК.

Роз’яснюємо закон про КІК

Статус КІК виникає, якщо контролююча особа (резидент України) володіє часткою в іноземній компанії у розмірі більше 50% або 10% (50% і більше, якщо така частка належить декільком резидентам); здійснює фактичний контроль самостійно або ж разом з іншими податковими резидентами України.

 

Закон передбачає випадки фактичного контролю, при цьому наявність хоча б одного робить Вас контролюючою особою щодо КІК. До них відносяться: зазначення особи засновником при відкритті рахунку компанії, можливість здійснювати або блокувати банківські операції за банківськими рахунками особи, наявність довіреності терміном більше року для укладення суттєвих правочинів тощо.

Податки для КІК

Якщо за вказаними ознаками іноземний бізнес є контрольованим в Україні, то у Вас виникає обов’язок по сплаті податків. Зокрема оподаткування прибутку КІК для юридичної особи здійснюватиметься за базовою ставкою у розмірі 18%.

 

Для фізичної особи оподаткування здійснюватиметься за наступною схемою:

  • військовий збір – 1,5% ;
  • ПДФО – у розмірі 5% (якщо прибуток КІК отриманий при розподіленні дивідендів від українських компаній); у розмірі 9% (при розподілені дивідендів від українських інститутів спільного інвестування або суб’єктів господарювання, які не є платниками податків); у розмірі 9%, якщо фізична особа розподіляє прибуток КІК до подання звітності; у розмірі 18 % для інших випадків.

 

Об’єктом оподаткування за вказаними ставками є частина скоригованого прибутку КІК, відповідно до її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік. Наприклад, засновник іноземної компанії, частка в уставному капіталі якого складає 50%, сплачуватиме податок лише з половини загального доходу компанії (з 100000 EURO – 50000 EURO є скоригованим прибутком для резидента України, який зазначається у спеціальній індивідуальній звітності по конкретній компанії). Звітність щодо КІК подається разом із щорічною декларацією про майновий стан і доходи. У ній зазначається загальна інформація (найменування, адреса тощо), інформація щодо структури володіння та інші відомості.

Звільнення від сплати податків

Навіть якщо Ваш бізнес відповідає статусу КІК, Закон передбачає випадки, коли його скоригований прибуток звільняється від оподаткування. Зокрема, якщо КІК є:

 

  • публічною компанією, акції якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі;
  • благодійною організацією без підприємницької мети;
  • сукупний дохід від всіх КІК одного резидента становить не більше 2000000 EURO на кінець звітного року;
  • ну і звичайно, якщо існує угода про уникнення подвійного оподаткування або обмін інформацією між країнами (за умови, якщо КІК сплачує податок за ефективною ставкою 13 %, або частка її пасивних доходів не перевищує 50% від загального доходу). Незважаючи на це, контролююча особа все одно зобов’язана подавати звітність (перший раз це можна зробити у 2024 році відрізу за 2 попередніх роки). Окрім цього, резидент України повинен повідомляти податковий орган про безпосереднє або ж опосередковане набуття чи припинення володіння/контролю в КІК протягом 60 днів з моменту настання відповідної події.

 

У випадку, якщо Ви з певних причин не хочете перебувати у статусі контролюючої особи, Закон 1117-IX передбачає ліквідацію КІК без податкових наслідків. Основною умовою такої ліквідації є дотримання термінів на її здійснення (до кінця 2021 року, проте для певних КІК може бути відтермінування ще на рік). При цьому Ви не можете застосувати спрощену процедуру ліквідації (так звану Strike of), а лише класичну з ліквідатором та ліквідаційним балансом.

 

Загалом нюансів дуже багато. Власнику іноземного бізнесу варто визначити які саме компанії підпадають під контрольовані, які фінансові наслідки виникають у зв’язку з їх існуванням та доцільність володіння ними. Важливо також проаналізувати законодавство, щоб уникнути штрафних санкцій під час складання звітності. Тому не зважайте та готуйтеся наперед, а професійну допомогу у визначення можливих ризиків КІК надасть компанія Finevolution.

Дія.City. Правила гри змінюються

Реєстрація компанії в США

Дякуємо ;)! Ваш лист надіслано.
Ми надамо відповідь найближчим часом
astronaut astronaut's hand